Publicatie

Publicatie datum
Gegevens in het elektronisch medisch dossier: bruikbaar voor het optimaliseren van de probleemlijst?
Eijkelenburg-Waterreus, Y. van, Schellevis, F., Bakker, D. de, Tiersma, W., Westert, G. Gegevens in het elektronisch medisch dossier: bruikbaar voor het optimaliseren van de probleemlijst? Huisarts en Wetenschap: 2001, 44(9), 377-380
Lees online
Inleiding: Een goed bijgehouden probleemlijst van een patiënt is nuttig voor de dagelijkse zorgverlening, voor preventieve activiteiten en voor wetenschappelijk onderzoek. Het bijhouden van de probleemlijst van alle patiënten is geen sinecure. In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre gegevens die aanwezig zijn in het elektronisch medisch dossier bruikbaar zijn voor het optimaliseren van probleemlijsten van patiënten. Methode: Gegevens uit elektronisch medisch dossier van alle patiënten van 12 huisartsen werden systematisch doorzocht op aanwijzingen voor het bestaan van 19 aandoeningen die op de probleemlijst vermeld zouden moeten staan. De aldus geïdentificeerde patiënten werden door de huisartsen beoordeeld of zij met de betreffende aandoening bekend waren. De opbrengst van deze zoekprocedure werd gemeten door de prevalentie van de betreffende aandoeningen te vergelijken met de te verwachten prevalentie van de aandoening. Resultaten: De systematische zoekprocedure bleek voor veel aandoeningen zinvolle resultaten op te leveren. Er werden, afhankelijk van de aandoening, 1,5 tot 25 maal zoveel patiënten gevonden dan tevoren op basis van vermelding op de probleemlijst bekend was. Voor tien aandoeningen werd met de systematische zoekprocedure het aantal te verwachten patiënten of meer gevonden. (aut. ref.)