Publicatie

Publicatie datum
Het belang van ondersteuning van mensen uit de naaste omgeving voor mensen met astma of COPD: gebruikte vragen.
Waverijn, G., Heijmans, M. Het belang van ondersteuning van mensen uit de naaste omgeving voor mensen met astma of COPD: gebruikte vragen. www.nivel.nl: NIVEL, 2016.
Download de PDF
Vragen, bel of mail: