Publicatie

Publicatie datum

Het fysiotherapeutisch handelen bij atrose aan heupen/of knie: patiëntenprofielen in de praktijk.

Pisters, M.F., Ende, C.H.M. van den, Groot, J.F. de, Veenhof, C. Het fysiotherapeutisch handelen bij atrose aan heupen/of knie: patiëntenprofielen in de praktijk. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie: 2006, 116(6), 143-149
Het voorkomen van de patiëntenprofielen uit de KNGF-richtlijn "Artrose heup-knie"in de dagelijkse handelingspraktijk van de fysiotherapeut kan in dit onderzoek niet geheel worden bevestigd. De keuze van fysiotherapeuten voor het gebruik van verrichtingen kan maar ten dele worden verklaard vanuit de probleemgebieden die bij patiënten met artrose aan de heup en/of knie op de voorgrond staan. Het fysiotherapeutisch handelen sluit grotendeels aan bij de aanbevelingen uit de richtlijn en bij bestaande wetenschappelijke evidentie. (aut. ref.)