Publicatie

Het gebruik van de landelijke transmurale afspraak Chronische Nierschade in de regio's.

Meijer, L.J., Schellevis, F.G. Het gebruik van de landelijke transmurale afspraak Chronische Nierschade in de regio's. Abstract. In: NHG-Abstractenboek. NHG-Wetenschapsdag 2012 'Multimorbiditeit' 8 juni 2012, Maastricht. 38
Inleiding: In 2009 is de Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Chronische Nierschade (CNS) opgesteld door de wetenschappelijke verenigingen van huisartsen, internisten en nefrologen (NHG, NIV, nfN). Deze LTA bevat adviezen voor de transmurale samenwerking in de regio's. Het doel van dit onderzoek is om de mate van implementatie van deze LTA in de regio vast te stellen. Onderzoeksvragen: Welke organisaties hebben de LTA CNS gebruikt om regionale samenwerkingsafspraken te maken? Welke adviezen uit de LTA worden regionaal gebruikt? In welke mate komen regionale afspraken inhoudelijk overeen met deze adviezen? Methoden: Inventariserende enquête over regionale documenten bij Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS), Zorggroepen en Medisch Coördinerende Centra (MCC's)/Transmurale centra. Inventarisatie van verwijs- en combinatie afspraken over CNS in ZorgDomein bij de aangesloten ziekenhuizen. Inhoudelijke vergelijking van de gevonden regionale documenten met de LTA CNS. Resultaat: Van alle organisaties hebben de MCC's de LTA CNS het meest frequent regionaal vertaald. Geen ROS heeft een regionaal document gemaakt. De Zorggroepen gebruiken de LTA om te integreren in de bestaande chronische zorgprogramma's. Regionale afspraken van MCC's en zorggroepen komen inhoudelijk het meest overeen met de LTA. Er is een variatie in verwijsindicaties naar leeftijd tussen de bij ZorgDomein aangesloten ziekenhuizen die deels afwijkt van de LTA. Beschouwing: Acht MCC'S hadden al een regionale afspraak vóór het verschijnen van de LTA. Om tot goede transmurale zorg te komen is het essentieel dat de LTA in alle bestaande zorgprogramma's verwerkt wordt. Binnen ZorgDomein is een ongewenste variantie van verwijsredenen aanwezig. Onderzocht moet worden hoe de verwijsindicaties in ZorgDomein beter afgestemd kunnen worden met de LTA.