Publicatie

Publicatie datum
Hoe komen regionale transmurale afspraken tussen huisartsen en specialisten tot stand?
Meijer, L.J., Schellevis, F.G. Hoe komen regionale transmurale afspraken tussen huisartsen en specialisten tot stand? Abstract. In: NHG-Abstractenboek. NHG-Wetenschapsdag 2013 'Resultaten bekend, en dan...?' 14 juni 2013, Leiden. 16
Lees online
Inleiding: In verschillende regio's in Nederland worden transmurale afspraken (RTA's) tussen huisartsen en specialisten ontwikkeld over hum wijze van samenwerken. Medisch Coördinerende Centra (MCC's) spelen een belangrijke rol in de RTA ontwikkeling. Onderzoeksvragen: Hoe komen regionale transmurale afspraken tot stand? Methoden: Kwalitatieve semi-gestructureerde interviews (39) werden gehouden met medisch coördinatoren (9), huisartsen (16) en medisch specialisten (14) in 2009. Allen namen deel aan een regionale werkgroep ter ontwikkeling van een RTA over: fietsergometrie, CVA, maagonderzoek, hematurie, postmenopauzaal bloedverlies. De opgenomen interviews werden uitgeschreven, gecodeerd in MAXQDA en kwalitatief geanalyseerd. Resultaat: Het initiatief tot het ontwikkelen van een RTA komt van de medisch specialist of van de huisarts en medisch specialist gezamenlijk. Als de medisch specialist initiatiefnemer is, zijn er minder disciplines betrokken en worden huisartsen (soms) alleen betrokken bij de autorisatie. Is het een gemeenschappelijke initiatief dan zijn meer disciplines bij de ontwikkeling betrokken en nemen zowel huisartsen als specialisten deel aan de werkgroep. Bestaande landelijke richtlijnen worden vaker betrokken bij de RTA-ontwikkeling indien meerdere disciplines hierbij betrokken zijn. De verschillende ontwikkelmethoden leiden tot twee typen RTA's: verwijs-RTA's en samenwerkings-RTA's. Beschouwing: Twee wijzen van RTA ontwikkeling kunnen onderscheiden woerden. Het initiatief tot de RTA, de werkgroep bijeenkomsten, de betrokkenen en de wijze van autorisatie verschillen. Het proces bepaalt de uiteindelijke vorm van de RTA: een verwijs RTA of een samenwerkings-RTA. Bij de verwijs RTA' s worden minder vaak landelijke richtlijnen betrokken. Voor het maken van RTA's is het wenselijk dat het initiatief tot en het maken van een RTA gedragen wordt door zowel huisartsen als specialisten.