Publicatie

Huisartsenzorg in cijfers: achterstandswijken zijn impopulair bij huisartsen.

Hingstman, L., Kenens, R. Huisartsenzorg in cijfers: achterstandswijken zijn impopulair bij huisartsen. Huisarts en Wetenschap: 2009, 52(11), 521
Lees online
Gegevensverzameling