Publicatie

Publicatie datum
Increased incidence of kidney diseases in general practice after a nationwide albuminuria self-test program.
Borst, J. de, Nielen, M.M.J., Verheij, R.A., Schellevis, F.G. Increased incidence of kidney diseases in general practice after a nationwide albuminuria self-test program. BMC Family Practice: 2011, 12(81)
Lees online
Gegevensverzameling
Vragen, bel of mail:
M.M.J. (Mark) Nielen
Senior onderzoeker Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn