Publicatie

Publicatie datum
Inter-practice variation in diagnosing hypertension and diabetes mellitus: a cross-sectional study in general practice.
Nielen, M.M.J., Schellevis, F.G., Verheij, R.A. Inter-practice variation in diagnosing hypertension and diabetes mellitus: a cross-sectional study in general practice. BMC Family Practice: 2009, 10(6)
Lees online
Gegevensverzameling
Vragen, bel of mail:
M.M.J. (Mark) Nielen
Senior onderzoeker Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn