Publicatie

Publicatie datum

Inzicht in respiratoir syncytieel virus in jonge kinderen. Noodzakelijk voor toekomstige preventie.

Teirlinck, A.C., Scheepmaker, D., Berbers, G.A.M., Meijer, A., Donker, G., Maas, N. van der. Inzicht in respiratoir syncytieel virus in jonge kinderen. Noodzakelijk voor toekomstige preventie. Infectieziekten Bulletin: 2019, 30(4)
Lees online
Vanaf de jaren ’50 van de vorige eeuw hebben vaccinatieprogramma’s voor kinderen wereldwijd gezorgd voor vermindering van ziektelast en sterfte.(1) Kinderen worden op jonge leeftijd gevaccineerd om hen vroeg in het leven te beschermen tegen infectieziekten. Zuigelingen kunnen direct na de geboorte beschermd worden tegen infectieziekten met een ernstig beloop, door hun moeders tijdens de zwangerschap te vaccineren (maternale vaccinatie). Maternale vaccinatie tegen bepaalde infectieziekten wordt al sinds de jaren ’80 toegepast. In landen met een laag en gemiddeld inkomen worden zwangere vrouwen bijvoorbeeld op grote
schaal gevaccineerd tegen tetanus.(2) Wereldwijd daalde hierdoor het aantal sterfgevallen door neonatale tetanus van 787.000 in 1988 naar 49.000 in 2013. Tijdens de influenza A(H1N1)-pandemie in 2009 kregen ook in landen met een gemiddeld hoog inkomen gezonde zwangere vrouwen het advies om zich te laten vaccineren. Sinds een aantal jaren krijgen zwangere vrouwen in deze landen toenemend maternale vaccinaties tegen seizoensgriep en kinkhoest aangeboden.(3) De effectiviteit en veiligheid van deze vaccinaties zijn goed.(4, 5)
Momenteel zijn er veel vaccins in ontwikkeling, die bescherming kunnen bieden tegen groep B-streptokokken (GBS) en RSV.(6) Hieronder zijn ook maternale vaccins. (aut. ref.)