Publicatie

Publicatie datum
Jaarcijfers 2012 en trendcijfers 2008-2012 diëtetiek, gegevensverzameling binnen vrijgevestigde praktijken voor diëtetiek.
Tol, J., Leemrijse, C.J., Veenhof, C., Swinkels, I.C.S. Jaarcijfers 2012 en trendcijfers 2008-2012 diëtetiek, gegevensverzameling binnen vrijgevestigde praktijken voor diëtetiek. www.nivel.nl: NIVEL, 2013.
Download de PDF
Gegevensverzameling
Vragen, bel of mail: