Publicatie

Kennis en gedrag van zwangere vrouwen over preventieve infectieziekten tijdens de zwangerschap.
Pereboom, M.T.R., Manniën, J., Spelten, E.R., Hutton, E., Schellevis, F.G. Kennis en gedrag van zwangere vrouwen over preventieve infectieziekten tijdens de zwangerschap. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2012, 90(1) 32. Abstract. 10e Nederlands Congres Volksgezondheid 'Volksgezondheid 2.0', 11 en 12 april 2012, Amsterdam.
Download de PDF
Achtergrond. Toxoplasmose, listeriose en cytomegalie (CMV) kunnen leiden tot negatieve zwangerschapsuitkomsten, zoals congenitale afwijkingen of intra-uteriene vruchtdood. Deze infectieziekten kunnen voorkomen worden door relatief simpele veranderingen in gedrag en leefstijl van de zwangere vrouw. Internationaal onderzoek toont aan dat veel vrouwen zich helaas niet bewust zijn van het gevaar van deze infectieziekten en daarom geen preventief gedrag vertonen om deze infectieziekten te voorkomen. Het doel van deze studie was om de kennis en het gedrag van zwangere vrouwen in Nederland te bepalen ten aanzien van preventiemaatregelen om infectieziekten te voorkomen tijdens de zwangerschap. Methode. Deze studie is een onderdeel van de DELIVER-studie (Data Eerstelijns Verloskunde). Een vragenlijst over de kennis van infectieziekten en preventieve gedrag is verstuurd naar 1719 zwangere vrouwen verdeeld over 20 eerstelijns verloskundigenpraktijken in Nederland. Resultaten. Totaal hebben 1097 (63.8%) vrouwen de vragenlijst ingevuld. Hiervan had 75.3% gehoord van toxoplasmose, 61.7% van listeriose en 12.5% van CMV. De kennis over preventiemaatregelen voor listeriose en toxoplasmose varieerde per maatregel. De meeste kennis was er over ‘niet verschonen van de kattenbak’ en ‘niet eten of drinken van rauwmelkse producten’. Minder kennis was er over ‘grondig wassen van rauwe groenten en fruit’ en ‘grondig verhitten van kliekjes en kant-en-klaar maaltijden’. De kennis over de preventiemaatregelen voor CMV was in het geheel erg laag. Vrouwen scoorden beter qua gedragsmaatregelen om toxoplasmose en listeriose te voorkomen, dan dat hier kennis over was. Verder vertoonden vrouwen zelden gedragsmaatregelen om CMV te voorkomen tijdens hun zwangerschap. Conclusie. Ondanks dat vrouwen geen optimale kennis hebben over de preventiemaatregelen van toxoplasmose en listeriose, oefenen de meeste vrouwen wel het juiste gedrag uit om ze te voorkomen tijdens de zwangerschap. Echter, er moet meer aandacht komen voor de preventiemaatregelen ten opzichte van CMV, omdat vrouwen én geen kennis én niet het juiste gedrag uitoefenden tijdens hun zwangerschap. (aut. ref.)