Publicatie

Publicatie datum

Kwaliteit in beeld: medisch-technisch handelen huisartsen doorgelicht.

Braspenning, J., Schellevis, F., Grol, R. Kwaliteit in beeld: medisch-technisch handelen huisartsen doorgelicht. Medisch Contact: 2004, 59(21), 853-855
Doorlichten van het medisch handelen in de huisartsenpraktijk leert dat de professionele richtlijnen goed worden gevolgd: gemiddeld over de praktijken bij ruim 74 procent van de ziekte-episoden. Gedetailleerde analyse laat zien waar verbetering mogelijk is. Er is sprake van grote variatie tussen de scores op verschillende indicatoren (van 10% tot bijna 100%) en tussen verschillende huisartsenpraktijken. Aangezien voor de meeste indicatoren het optimum niet precies is aan te geven zullen de gegevens vooral moeten worden gebruikt om samen met de doelgroep na te gaan welke verbeteringen noodzakelijk en mogelijk zijn. (aut.ref.)
Gegevensverzameling