Publicatie

Kwaliteit van revalidatiecentra vanuit het perspectief van mensen met een dwarslaesie.

Sixma, H., Reitsma-van Rooijen, M., Schip, D. van 't. Kwaliteit van revalidatiecentra vanuit het perspectief van mensen met een dwarslaesie. Ketting: 2010, 18-21