Publicatie

Publicatie datum
Launch of patient-centered website is associated with reduced health care utilization: a nationwide natural experiment.
Spoelman, W., Bonten, T., Waal, M. de, Drenthen, T., Smeele, I., Nielen, M., Chavannes, N. Launch of patient-centered website is associated with reduced health care utilization: a nationwide natural experiment. Abstract. In: Abstractbook 21st WONCA Europe Conference. 15-18 juni 2016, Kopenhagen. OP22.1
Vragen, bel of mail:
M.M.J. (Mark) Nielen
Senior onderzoeker Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn