Publicatie

Publicatie datum
LINH-cijfers: (On)bewust preventief: één op de twaalf contacten met de huisarts betreft preventie van hart- en vaatziekten.
Cardol, M., Weert, H. van, Schellevis, F. LINH-cijfers: (On)bewust preventief: één op de twaalf contacten met de huisarts betreft preventie van hart- en vaatziekten. Huisarts en Wetenschap: 2005, 48(12), 593
Hoewel het duidelijk is dat bevordering van gezond gedrag en preventie substantiële gezondheidswinst voor patiënten kunnen opleveren, verschillen huisartsen van mening over de vraag welke preventieactiviteiten tot hun terrein behoren. Zij voeren het tijdsbeslag en vraaggestuurde zorg wel aan als argumenten tegen systematische preventie. In deze rubriek geven wij aan wat huisartsen nu al doen aan primaire preventie van hart- en vaatziekten (HVZ).