Publicatie

Publicatie datum
Listen: when words don't come easy.
Dulmen, S. van. Listen: when words don't come easy. Patient Education and Counseling: 2017, 100(11), 1975-1978
Download de PDF
Vragen, bel of mail:
A.M. (Sandra) van Dulmen
Programmaleider Communicatie in de Gezondheidszorg en bijzonder hoogleraar Communicatie in de gezondheidszorg, Radboudumc en University of South-Eastern Norway