Publicatie

Publicatie datum
Maatwerk: theoretische en empirische analyse NIVEL.
Dijk, L. van, Dulmen, S. van, Bensing, J. Maatwerk: theoretische en empirische analyse NIVEL. Pharmaceutisch Weekblad Wetenschappelijk Platform: 2007, 142(5), 22-25
Download de PDF
Veel interventies bij therapietrouw zijn gebrekkig onderbouwd. Bovendien blijken de huidige theorieën ontoereikend. Het NIVEL ging op zoek naar nieuwe wegen. Belangrijke conclusies: therapietrouw bevorderen is maatwerk en moet in samenspraak met de patiënt gebeuren.
Gegevensverzameling
Vragen, bel of mail:
A.M. (Sandra) van Dulmen
Programmaleider Communicatie in de Gezondheidszorg en bijzonder hoogleraar Communicatie in de gezondheidszorg, Radboudumc en University of South-Eastern Norway