Publicatie

Publicatie datum
Monitor zorg en participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking.
Boeije, H., Menting, J. Monitor zorg en participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking. Utrecht: Nivel, 2018.
Download de PDF
In de monitor kiezen we ervoor om de situatie te onderzoeken vanuit het perspectief van mensen met een chronische aandoening zelf. Zo vult de monitor registraties aan van bijvoorbeeld overheden, zorgaanbieders en verzekeraars. Het doel van de monitor is om relevante partijen te voorzien van informatie zodat ze beleid kunnen ontwikkelen waarin voldoende aandacht is voor de positie van mensen met een chronische ziekte of beperking. De monitor laat trends en ontwikkelingen zien over een periode van ruim tien jaar. (aut. ref.)
Auteur van deze publicatie: :