Publicatie

Publicatie datum

Nederlandse bevolking overwegend positief gestemd over het gebruik van digitale toepassingen in de zorg in coronatijd. Organisatie van zorg op afstand in coronatijd.

Meurs, M., Sankatsing, V., Batenburg, R., Keuper, J.J., Jong, J. de, Tuyl, L.H.D. van. Nederlandse bevolking overwegend positief gestemd over het gebruik van digitale toepassingen in de zorg in coronatijd. Organisatie van zorg op afstand in coronatijd. Utrecht: Nivel, 2020.
Download de PDF
Nederlanders zijn tijdens de coronapandemie meer gebruik gaan maken van digitale manieren van communiceren. Ruim twee derde van de Nederlanders gebruikte het internet om tijdens de coronapandemie informatie over het coronavirus op te zoeken. Contact met de huisarts, fysiotherapeut, apotheek of andere zorgverleners vond vooral telefonisch plaats. E-health-toepassingen als het online afspraken maken, het aanvragen van herhaalrecepten, het e-consult en beeldbellen werden ook gebruikt, maar in mindere mate. Diegenen die gebruikmaakten van zorg op afstand vonden dit prettig en rapporteerden dat hun zorgvraag voldoende werd beantwoord.
Gegevensverzameling