Publicatie

Publicatie datum
Nog altijd poortwachter: rol en positie huisarts opnieuw in kaart gebracht.
Schellevis, F.G., Westert, G.P. Nog altijd poortwachter: rol en positie huisarts opnieuw in kaart gebracht. Medisch Contact: 2004, 59(16), 622-625
De Nederlandse huisartsenzorg is transparant gemaakt met gegevens uit de Tweede Nationale Studie. De huisarts werkt efficiënter door een andere organisatie van het werk in de praktijk. De huisarts werkt volgens richtlijnen. Alle bevolkingsgroepen vinden hun weg naar de huisarts. De poortwachtersrol van de huisarts is nog even sterk als in 1987. De patiënten zijn tevreden over de inhoud van de zorg, minder tevreden is men over de organisatie. De gegevens bieden een actuele momentopname, waarmee de effecten van voorgenomen wijzigingen in de zorg kunnen worden gevolgd. (aut.ref.)