Publicatie

Publicatie datum
Panel Verpleging en Verzorging: thuiszorgmedewerker vraagbaak in hulpmiddelenzorg.
Veer, A.J.E. de, Rijken, M. Panel Verpleging en Verzorging: thuiszorgmedewerker vraagbaak in hulpmiddelenzorg. TVZ: Tijdschrift voor Verpleegkundig Experts: 2014, 124(5), 30-31
Download de PDF
Vrijwel alle ondervraagde verpleegkundigen en verzorgenden in thuiszorginstellingen helpen hun cliënten wel eens bij het kiezen en aanvragen van een hulpmiddel. Zij vinden dat zij meestal beter op de hoogte zijn van de aanvraagprocedure dan cliënten. Viervijfde vindt dat de hulpmiddelenverstrekking goed verloopt.
De onderzoekers adviseren dat bij de hulpmiddelenzorg betrokken organisaties oog hebben voor de kennis en kunde van thuiszorgmedewerkers en gebruik maken van de rol die thuiszorgmedewerkers in dit deel van de zorg spelen.
Gegevensverzameling
Vragen, bel of mail:
A.J.E. (Anke) de Veer
Senior onderzoeker Panel Verpleging & verzorging
P.M. (Mieke) Rijken
Senior onderzoeker persoonsgerichte integrale zorg