Publicatie

Publicatie datum
Patient coaching in specialist consultations. Which patients are interested in a coach and what communication barriers do they perceive?
Alders, I., Henselmans, I., Smits, C., Visscher, T., Heijmans, M., Rademakers, J., Brand, P.L.P., Dulmen, S. van. Patient coaching in specialist consultations. Which patients are interested in a coach and what communication barriers do they perceive? Patient Education and Counseling: 2019(8), 1520-1527
Download de PDF
Vragen, bel of mail:
J.J.D.J.M. (Jany) Rademakers
Hoofd onderzoeksafdeling Gezondheidszorg vanuit het perspectief van patiënten, cliënten en burgers en hoogleraar Gezondheidsvaardigheden en Patiëntparticipatie, Maastricht University
A.M. (Sandra) van Dulmen
Programmaleider Communicatie in de Gezondheidszorg en bijzonder hoogleraar Communicatie in de gezondheidszorg, Radboudumc en University of South-Eastern Norway