Publicatie

Publicatie datum

Praktische waarde van diagnostische modellen vaak niet getest.

Damoiseaux, R., Schellevis, F. Praktische waarde van diagnostische modellen vaak niet getest. Huisarts en Wetenschap: 2005, 48(2), 46-47
Is diarree bij een lageluchtweginfectie een aanwijzing om een afwachtend beleid te voeren of is dat
juist een extra argument om meteen met een antibioticum te starten? Volgens Graffelman et al. in dit
nummer van H&W is diarree een factor die in de richting van een virale lageluchtweginfectie wijst.
Een jaar geleden echter meldden Hopstaken et al. in dit blad dat de aanwezigheid van diarree meer
kans gaf dat het een pneumonie betrof. Dit schept bij de praktiserende huisarts op zijn minst
verwarring. Een diagnostisch model dat ontwikkeld is in een relatief kleine groep patiënten, zal
niet altijd dezelfde diagnostische waarde hebben bij patiënten tijdens een willekeurig spreekuur.
Daarom is het belangrijk dat een diagnostisch model gevalideerd wordt in de dagelijkse praktijk. Dit gebeurt helaas zelden en de ontwikkelde diagnostische modellen zijn dan ook niet zonder meer in de spreekkamer te gebruiken. De controverse tussen Hopstaken en Graffelman illustreert dat. (aut. ref.)