Publicatie

Publicatie datum

Prevalentie en zorgconsumptie bij astma en COPD in relatie tot etniciteit.

Uijen, A.A., Schermer, T.R.J., Hoogen, H.J.M. van den, Mulder, J., Zantinge, E.M., Bottema, B.J.A.M. Prevalentie en zorgconsumptie bij astma en COPD in relatie tot etniciteit. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 2008, 152(20), 1157-1163
Lees online
Doel: Bepalen of er verschillen bestaan in prevalentie van en zorgconsumptie bij astma en chronisch obstructieve longziekte (COPD) tussen autochtone, Turkse, Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders. Opzet: Retrospectief. Methode: Op basis van gegevens uit de ‘Tweede nationale studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk’ vergeleken wij de prevalentie van astma en COPD tussen de verschillende etnische groepen. Daarnaast vergeleken wij het gebruik van de verschillende soorten luchtwegmedicatie en het aantal contacten met de huisartspraktijk tussen deze bevolkingsgroepen. Resultaten: Wij analyseerden gegevens van 240.067 autochtone, 2942 Turkse, 2416 Marokkaanse en 3320 Surinaamse Nederlanders. Astma komt vaker voor bij Surinamers en lijkt minder vaak voor te komen bij Marokkanen. COPD lijkt minder vaak voor te komen bij allochtonen dan bij autochtonen. Er is een trend om minder profylactische onderhoudsmedicatie bij allochtonen voor te schrijven. Bovendien lijken allochtone patiënten minder contacten over luchtweggerelateerde problemen met de huisartspraktijk te hebben dan autochtonen. Conclusie: Er bestaan verschillen in prevalentie van en zorgconsumptie bij astma en COPD tussen allochtone en autochtone Nederlanders. Er lijkt sprake te zijn van onderdiagnostiek van COPD onder allochtonen. Bovendien is het waarschijnlijk dat allochtone astma- en COPD-patiënten onderbehandeld worden. (aut. ref.)
Gegevensverzameling