Publicatie

Preventie van hart- en vaatziekten, nierziekten en diabetes: bereik van het PreventieConsult.

Meer, V. van der, Nielen, M., Schellevis, F., Assendelft, P. Preventie van hart- en vaatziekten, nierziekten en diabetes: bereik van het PreventieConsult. Abstract. NHG-Wetenschapsdag 2010 'Wetenschappelijk onderzoek naar chronische zorg in de huisartsenpraktijk', 18 juni 2010, Amsterdam. NHG-Wetenschapsdag abstractenboek. Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap, 2010. 13-14
Inleiding: Nederland kent een toename van hart- en vaatziekten, nierziekten en diabetes mellitus, mede als gevolg van een ongezonde leefstijl. Het PreventieConsult, module cardiometabole, is ontwikkeld om mensen met een hoog risico op cardiometabole aandoeningen op te sporen en te behandelen. Momenteel wordt de implementatie van het PreventieConsult uitgetest en geëvalueerd. Hoeveel patiënten nemen deel aan het PreventieConsult, module cardiometabool, en in welke mate wordt de doelgroep bereikt? Methode: In 16 huisartspraktijken, verdeeld over drie regio's wordt gedurende een half jaar het prototype van het PreventieConsult getest. Ingeschreven patiënten tussen 45-70 jaren wordt gevraagd een internetvragenlijst in te vullen om na te gaan of het risico op cardiometabole aandoeningen verhoogd is. De vragenlijst is gebaseerd op twee gevalideerde instrumenten: Finish Diabetes Risk Score (FINDRISK) en de SCORE risicofunctie. In de helft van de praktijken worden patiënten actief met een persoonlijke brief uitgenodigd om deze vragenlijst in te vullen, in de andere helft passief via folders en een poster in de wachtkamer. De vragenlijst stratificeert deelnemers naar laag, licht verhoogd of verhoogd risico. Deelnemers met een verhoogd risico wordt geadviseerde en afspraak te maken voor een consult. Resultaat: In het voorjaar van 2010 komen de eerste resultaten van het PreventieConsult beschikbaar. Verschillen in deelname en riscostratificatie tussen de actieve en passieve benaderingswijze worden gepresenteerd. Beschouwing: Deze pilot geeft inzicht in de opkomst van het PreventieConsult en in welke mate de doelgroep wordt bereikt.