Publicatie

Publicatie datum

Regionale transmurale afspraken: ontwikkelen van een uniforme werkwijze.

Meijer, L.J., Schellevis, F.G. Regionale transmurale afspraken: ontwikkelen van een uniforme werkwijze. Abstract In: NHG-Abstractenboek. NHG-Wetenschapsdag 2013 'Resultaten bekend, en dan...?' 14 juni 2013, Leiden. 15
Lees online
Inleiding: In verschillende regio's in Nederland ontwikkelen Medische Coördinerende Central (MCC's) regionale transmurale afprakten (RTA's): afspraken van huisartsen en specialisten over hun samenwerking. MCC's hanteren diverse werkwijzen om een RTA te ontwikkelen. Onderzoeksvragen: Kan er een landelijke werkwijze afgesproken warden om een RTA te ontwikkelen? Waar zijn mogelijkheden tot regionale variatie en waar is uniformiteit noodzakelijk? Methoden: alle 22 MCC's ontvingen een enquête en een verzoek hun RTA procedureomschrijving ter beschikking te stellen. Met deze informatie werd een concept-stappenplan ontwikkeld. Via een Delphi procedure werd het concept-stappenplan verder ontwikkeld en besproken tijdens de algemene ledenvergadering van de Federatie van Medisch Coördinerende Centra (FMCC) december 2011 en maart 2012. De definitieve afspraak, implementatie, evaluatie, samenwerking tussen MCC's samenwerking met landelijke richtlijnontwikkeling. Landelijke uniformiteit blijkt mogelijk. Regionale variatie is aanwezig bij het besluit tot ontwikkeling, autorisatie en de implementatie van de RTA. Deze variatie hangt samen met verschillen in regionale organisatie van vertegenwoordiging van huisartsen en specialisten en de in de loop der jaren ontwikkelde scholingsgewoonte in een regio. Beschouwing: De MCC's hebben een uniforme procedure voor het ontwikkelen van een RTA vastgelegd. Landelijke richtlijnontwikkelaars en MCC's moeten zorg dragen om de RTA's en landelijke richtlijnen op elkaar aan te laten sluiten.