Publicatie

Publicatie datum
Regulated competition in health care: switching and barriers to switching in the Dutch health insurance system.
Reitsma-van Rooijen, M., Jong, J.D. de, Rijken, M. Regulated competition in health care: switching and barriers to switching in the Dutch health insurance system. BMC Health Services Research: 2011, 11(95)
Lees online
Vragen, bel of mail:
J.D. (Judith) de Jong
Programmaleider Zorgstelsel en Sturing
Bijzonder hoogleraar Zorgstelsel en Sturing CAPHRI, Universiteit Maastricht
P.M. (Mieke) Rijken
Senior onderzoeker persoonsgerichte integrale zorg