Publicatie

Publicatie datum
Samenwerken voor goede palliatieve zorg voor dak- en thuislozen.
Veer, A. de, Meijel, B. van, Stringer, B., Verkaik, R., Francke, A. Samenwerken voor goede palliatieve zorg voor dak- en thuislozen. Nurse Academy GGZ: 2017(3), 4-8
Download de PDF
Palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn is niet veel anders dan ‘gewone’ palliatieve zorg. Er zijn echter wel specifieke aandachtspunten. In dit artikel beschrijven we deze aandachtspunten, die zijn ontleend aan een recent ontwikkelde handreiking Palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn. (aut. ref.)
Vragen, bel of mail:
A.J.E. (Anke) de Veer
Senior onderzoeker Verpleging, Verzorging & Ouderenzorg, projectleider Panel Verpleging & Verzorging
R. (Renate) Verkaik
Senior onderzoeker Zorg en Participatie bij Chronische Aandoeningen en Verpleging, Verzorigng en Ouderenzorg