Publicatie

Publicatie datum
Sporters bewegen meer en voelen zich gezonder. De relatie tussen sport, lichamelijke activiteiten en gezondheid.
Tiessen-Raaphorst, Z.H., Kerssens, J.J., Bakker, D.H. de, Wendel-Vos, G.C.W., Schellevis, F.G., Veldhoven, N.H.M.J. van, Wit, M.P.J. de. Sporters bewegen meer en voelen zich gezonder. De relatie tussen sport, lichamelijke activiteiten en gezondheid. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2006, 84(7), 387-393
De samenhang tussen sport, lichamelijke activiteit en gezondheid is in Nederland een belangrijk beleidsonderwerp, onder ander in het kader van preventie van overgewicht. In het hier beschreven onderzoek wordt deze samenhang in kaart gebracht met behulp van de cross-sectionele gegevens van een representatieve steekproef van 5265 Nederlanders van 12 jaar en ouder uit de tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk. Om de verschillen tussen sporters en niet-sporters en de toegevoegde waarde van het beoefenen van een sport op verschillende gezondheidsindicatoren te analyseren is gebruik gemaakt van multiple lineaire- en logistische regressie. Daaruit blijkt dat sporters meer en intensiever bewegen dan niet-sporters. Sporters voldoen vier maal zo vaak aan de fitnorm dan niet-sporters. Mensen die aan sport doen hebben ook een betere algemene gezondheidsbeleving, voelen zich vitaler, hebben een lagere quetelet index (gemiddeld een half punt lager) en rapporteren minder klachten en aandoeningen, dan mensen die niet sporten, maar wel voldoende bewegen. Voor senioren heeft sport geen meerwaarde op voldoende bewegen wat betreft het rapporteren van klachten en aandoeningen. Alhoewel dit onderzoek cross-sectioneel is uitgevoerd, wordt de causale relatie tussen lichamelijke activiteit en specifieke sportbeoefening en gezondheid in de internationale literatuur bevestigd. Hiermee zijn de resultaten een stimulans voor de overheid om een volksgezondheidsbeleid te voeren waarin deelname aan sport een belangrijke rol speelt. (aut.ref.)