Publicatie

Sterke groei aantal klinisch werkende verloskundigen.

Hingstman, L., Kenens, R., Wiegers, T. Sterke groei aantal klinisch werkende verloskundigen. Tijdschrift voor Verloskundigen: 2011, 36(10), 11-14
Download de PDF
Het NIVEL verzamelt sinds 1983 gegevens over verloskundigen in Nederland. In het laatste decennium is het aantal verloskundigen sterk toegenomen waarbij het aandeel klinisch verloskundigen groeit. In het meinummer van dit jaar schreven Trees Wiegers en Chantal Hukkelhoven over de toenemende rol van klinische verloskundigen bij bevallingen in de tweede lijn. In dit artikel wordt de verschuiving binnen de verloskundige beroepsgroep beschreven en wordt ingegaan op de ziekenhuizen waar klinisch verloskundigen werken en de omvang van hun dienstverband. (aut.ref.)
Gegevensverzameling