Publicatie

Publicatie datum
Tabellenboek Reumatische aandoeningen in Nederland: ervaringen en kengetallen.
Sloot, R., Flinterman, L., Heins, M., Lafeber, M., Boeije, H., Poos, R., Eysink, P., Nielen, M., Korevaar, J. Tabellenboek Reumatische aandoeningen in Nederland: ervaringen en kengetallen. Utrecht: NIVEL, 2016.
Download de PDF
Dit is de tabellenbijlage bij het rapport “Reumatische aandoeningen in Nederland”. De tabellen bevatten gegevens over de ervaringen van patiënten met reumatische aandoeningen in Nederland en bevatten kengetallen rondom reumatische aandoeningen. Voor een juiste interpretatie van de gegevens bevelen wij aan om dit tabellenboek alleen te gebruiken in combinatie met het rapport. De onderzoeksvragen die ten grondslag liggen aan dit onderzoek zijn terug te vinden in de inleiding van het rapport. (aut. ref.)
Gegevensverzameling
Vragen, bel of mail:
M.M.J. (Mark) Nielen
Senior onderzoeker Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn