Publicatie

Publicatie datum
Toegenomen risico op infectie bij patiënten met diabetes mellitus type 1 of 2.
Muller, L.M.A.J., Gorter, K.J., Hak, E., Goudzwaard, W.L., Schellevis, F.G., Hoepelman, I.M., Rutten, G.E.H.M. Toegenomen risico op infectie bij patiënten met diabetes mellitus type 1 of 2. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 2006, 150(10), 549-553
Download de PDF
Doel: Vaststellen van het risico op veelvoorkomende infecties bij patiënten met diabetes mellitus
type 1 of 2 (respectievelijk DM1 en DM2). Opzet: Prospectief, gecontroleerd. Methoden: Als onderdeel
van de ‘Tweede nationale studie in de huisartspraktijk’ werden 705 volwassen patiënten met DM1 en
6712 volwassen patiënten met DM2 vergeleken met 18.911 controlepatiënten met hypertensie, maar
zonder diabetes. Uitkomstmaten waren episoden van infecties van de luchtwegen, urinewegen en huid-
en slijmvliezen. Met multivariate en multinomiale logistische-regressieanalyse werd vastgesteld welk
risico diabetespatiënten hebben op al of niet recidiverende infecties in vergelijking met
controlepatiënten. Resultaten: Hogeluchtweginfecties kwamen evenveel voor bij de diabetici als bij
de controlepatiënten. Diabetespatiënten hadden een verhoogd risico op lageluchtweginfecties (DM2:
oddsratio (OR): 1,30; 95%-BI: 1,11-1,52), urineweginfecties (DM1: OR: 1,56; 95%-BI: 1,13-2,15; DM2:
OR: 1,21; 95%-BI: 1,07- 1,38), bacteriële huid-/slijmvliesinfecties (DM1: OR: 1,48; 95%-BI:
1,01-2,15; DM2: OR: 1,32; 95%-BI: 1,13-1,55) en mycotische huid-/slijmvliesinfecties (DM2: OR: 1,41;
95%-BI: 1,24-1,61). De risico’s waren nog groter voor recidiven. Conclusies: Patiënten met DM1 en
DM2 hadden een verhoogd risico op zowel lageluchtweg- en urineweginfecties als infecties van huid en
slijmvliezen.(aut. ref.)