Publicatie

Publicatie datum

Tonsillitus acuta bij kinderen in de huisartsenpraktijk: verandering van incidentie en beleid?

Diepenhorst, H.I.J., Otters, H.B.M., Suijlekom-Smit, L.W.A. van, Schellevis, F.G., Wouden, J.C. van der. Tonsillitus acuta bij kinderen in de huisartsenpraktijk: verandering van incidentie en beleid? Huisarts en Wetenschap: 2004, 47(9), 399-404
Vraagstelling: Welke veranderingen zijn opgetreden in incidentie en beleid van tonsillitis acuta bij kinderen van 0-17 jaar in de huisartsenpraktijk in 2001 ten opzichte van 1987? Methoden: Een vergelijking tussen twee Nationale Studies naar Ziekten en Verrichtingen in de Huisartsenpraktijk (in 1987 en 2001) bij kinderen van 0 tot en met 17 jaar. De incidentie werd vergeleken naar leeftijd, geslacht, urbanisatiegraad en sociaal-economische klasse. Voor het beleid werd een
onderscheid gemaakt in afwachtend beleid, prescriptie en verwijzing. Resultaten: De incidentie per 1000 persoonsjaren bedroeg 44,9 in 1987 tegenover 19,1 in 2001. In 2001 werd vaker een afwachtend beleid gevoerd dan in 1987 (34% respectievelijk 20%) en werden er minder breedspectrumantibiotica voorgeschreven. Conclusie: De incidentie van tonsillitis acuta bij kinderen in de huisartsenpraktijk is gedaald. Het beleid van de huisarts bij deze aandoening is veranderd en is in 2001 meer in overeenstemming met de NHG-Standaard. (aut.ref.)
Gegevensverzameling