Publicatie

Publicatie datum
Transmurale zorg in Nederland: een inventarisatiestudie in opdracht van ZON.
Francke, A.L., Persoon, A., Kerkstra, A. Transmurale zorg in Nederland: een inventarisatiestudie in opdracht van ZON. Mediator: 1997, 8(1), 4-5
Vragen, bel of mail: