Publicatie

Publicatie datum

Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk: kwaliteit huisartsenzorg belicht.

Braspenning, J.C.C., Schellevis, F.G., Grol, R.P.T.M. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk: kwaliteit huisartsenzorg belicht. Utrecht: NIVEL, 2004.
Download de PDF
De behoefte aan valide en betrouwbare informatie over de kwaliteit van geleverde zorg is groot. Het evalueren van de zorg gaat steeds meer tot de dagelijkse bezigheden in de huisartspraktijk horen.In dit rapport staan drie verschillende aspecten van de kwaliteit van de huisartsenzorg centraal, te weten de mate van overeenkomen met de NHG-Standaarden, de kwaliteit van de praktijkvoering en het oordeel van de patiënten. De kwaliteit van zorg wordt daarbij vooral uitgedrukt in zogenaamde structuur- en procesindicatoren. Het rapport geeft de situatie op deze drie terreinen aan vóór de start van de Tweede Nationale Studie en geeft vervolgens een overzicht van de uitkomsten van de Tweede Nationale Studie. De resultaten worden voor een aantal onderwerpen nader uitgewerkt. We hebben hierbij gekozen voor een typisch huisartsgeneeskundig terrein zoals het voorschrijven van antibiotica, de geestelijke gezondheidszorg, en voor de preventie-activiteiten influenzavaccinatie en het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Maar ook voor de relatie tussen praktijkvoering en het risicomanagement bij hart- en vaatziekten; en voor de relatie tussen de kwaliteit van het voorschrijfgedrag en het patiëntenoordeel. Het rapport voorziet in een grote hoeveelheid referentiegegevens en beoogt beleidsdiscussies te onderbouwen met objectieve gegevens.
Gegevensverzameling