Publicatie

Publicatie datum
The usefulness of a free self-test for screening albuminuria in the general population: a cross-sectional survey.
Nielen, M., Schellevis, F., Verheij, R.A. The usefulness of a free self-test for screening albuminuria in the general population: a cross-sectional survey. BMC Public Health: 2009, 9(381)
Lees online
Vragen, bel of mail:
M.M.J. (Mark) Nielen
Senior onderzoeker Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn