Publicatie

Publicatie datum

Validering en aanpassing vragenlijsten Cliënten over Kwaliteit.

Krol, M., Sixma, H., Plass, A.M. Validering en aanpassing vragenlijsten Cliënten over Kwaliteit. Utrecht: NIVEL, 2013.
Download de PDF
Centraal in dit rapport staan de validering en aanpassing van drie vragenlijsten van het LSR, Landelijk Steunpunt Medezeggenschap. Het gaat om drie vragenlijsten die deel uitmaken van het CoK (Cliënten over Kwaliteit) meetinstrument, te weten (1) de vragenlijst ‘wonen’, (2) de vragenlijst ‘dagbesteding’, en (3) de vragenlijst ‘ambulante begeleiding’. In combinatie met de andere stappen binnen de CoK-methode spelen de vragenlijsten een belangrijke rol bij het verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van mensen met beperkingen. Met de voorgestelde aanpassingen worden de validiteit en betrouwbaarheid van de vragenlijsten verbeterd en de praktische toepasbaarheid vergroot.