Publicatie

Publicatie datum
Verloskunde uit de eerste lijn: verschuiving in taakopvatting van huisartsen.
Coffie, D.S.V., Wiegers, T.A., Schellevis, F.G. Verloskunde uit de eerste lijn: verschuiving in taakopvatting van huisartsen. Medisch Contact: 2003, 58(20), 803-804
Lees online
De terugloop van verloskundig actieve huisartsen in de laatste decennia wordt weerspiegeld in een verschuiving in de taakopvatting. Huisartsen geven bovendien aan dat in de opleiding te weinig aandacht aan verloskunde wordt besteed. Het verlenen van verloskundige zorg belast de praktijk te zwaar. Door het dalend aantal bevallingen wordt het steeds moeilijker om de deskundigheid op peil te houden.(aut. ref.)