Publicatie

Publicatie datum
Visie van de huisarts op de samenwerking met bedrijfsartsen anno 2003 nog onveranderd.
Somai, D., Schellevis, F., Burg, J.C.M. van der, Beek, A. van der. Visie van de huisarts op de samenwerking met bedrijfsartsen anno 2003 nog onveranderd. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2005, 83(5), 265-271
De laatste jaren zijn er veel initiatieven ondernomen om de samenwerking tussen huisartsen en bedrijfsartsen bij de begeleiding en behandeling van zieke werknemers te verbeteren. Onderzocht is of dit gepaard is gegaan met veranderingen in de visie van huisartsen op deze samenwerking. Hiertoe zijn gegevens verzameld middels een schriftelijke vragenlijst die is verstuurd naar alle huisartsen in het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsen (LINH), als deel van de jaarlijkse enquête in 2001 en 2003. Er zijn weinig verschillen gevonden tussen deze twee metingen. Huisartsen ondrvinden nog steeds praktische knelpunten bij het leggen van contact en samenwerking met bedrijfsartsen is geen dagelijks terugkerende activiteit in de huisartspraktijk (minder dan twee contacten per maand). De meeste huisartsen zijn wel goed te spreken over de contacten met bedrijfsartsen. Geconcludeerd wordt dat de toenemende aandacht voor de samenwerking tussen huisartsen en bedrijfsartsen in de periode 2001-2003 geen noemenswaardige invloed lijkt te hebben gehad op hoe huisartsen tegen deze samenwerking aankijken. (aut.ref.)