Publicatie

Publicatie datum
Wanneer is bijscholing zinvol: een literatuurverkenning naar determinanten van gedragsverandering van bijgeschoolde verpleegkundigen.
Francke, A.L., Garssen, B. Wanneer is bijscholing zinvol: een literatuurverkenning naar determinanten van gedragsverandering van bijgeschoolde verpleegkundigen. Verpleegkunde: 1993, 8(3), p. 171-180
Download de PDF
Verpleegkundige bijscholingen hebben soms weinig, soms juist veel effect op de
Vragen, bel of mail: