Publicatie

Publicatie datum
Zelfgerapporteerde en door de huisarts gediagnosticeerde morbiditeit in de Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartsenpraktijk 2000-2002.
Linden, M. van der, Lindert, H. van, Westert, G., Schellevis, F. Zelfgerapporteerde en door de huisarts gediagnosticeerde morbiditeit in de Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartsenpraktijk 2000-2002. Huisarts en Wetenschap: 2003, 46(6) 316-317. Abstract van voordracht op de NHG-Wetenschapsdag.