Project
afgesloten
Impactanalyse Innovatiefonds Zorgverzekeraars
Dit onderzoek brengt de impact in kaart van alle projecten die na 2006 financiële steun hebben ontvangen van het Innovatiefonds.
Wat is de impact van de afgeronde én lopende projecten na 2006, gefinancieerd door het Innovatiefonds?
De impactanalyse vindt plaats in drie fasen; 1. Archief documentatie analyse, 2. semigestructureerde telefonische interviews, 3. Analyse en rapportage
Op basis van dit onderzoek kunnen aanbevelingen gegenereerd worden, op grond waarvan het bestuur van het Innovatiefonds beleidskeuzes kan maken voor de toekomstige invulling van het fonds.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Innovatiefonds Zorgverzekeraars
Contactpersonen (3)
C. (Cordula) Wagner
Directeur Nivel en hoogleraar Patiëntveiligheid VU