Publicatie

Publicatie datum
Beroepsgroepen divers in aanpak kwaliteitsbeleid: overzichtstudie van het Nivel: tandartsen nemen middenpositie in.
Bennema-Broos, M., Sluijs, E., Wagner, C. Beroepsgroepen divers in aanpak kwaliteitsbeleid: overzichtstudie van het Nivel: tandartsen nemen middenpositie in. Nederlands Tandartsenblad: 2001, 56(1), 28-30
Vragen, bel of mail:
C. (Cordula) Wagner
Directeur Nivel en hoogleraar Patiëntveiligheid VU