Publicatie

Publicatie datum
Evaluatie STING-brochures en beroepscode verzorgenden: pilot ondersteuning kwaliteitsbeleid (specifieke) beroepsvereningingen voor verzorgenden en verpleegkundigen.
Bos, J., Wagner, C. Evaluatie STING-brochures en beroepscode verzorgenden: pilot ondersteuning kwaliteitsbeleid (specifieke) beroepsvereningingen voor verzorgenden en verpleegkundigen. Utrecht: NIVEL, 2004.
Vragen, bel of mail:
C. (Cordula) Wagner
Directeur Nivel en hoogleraar Patiëntveiligheid, Vrije Universiteit / Amsterdam UMC