Publicatie

Publicatie datum
Patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg.
Wal, G. van der, Wagner, C. Patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg. In: C. Wagner; G. van der Wal; S. Tuijn. Patiëntveiligheid in Nederland: verbeterinitiatieven en innovaties in de zorg. Assen: Koninklijke van Gorcum, 2005. 1-9
Vragen, bel of mail:
C. (Cordula) Wagner
Directeur Nivel en hoogleraar Patiëntveiligheid VU