Publicatie

Publicatie datum
Patiëntveiligheid. Handboek voor medisch specialistische zorg.
Dillmann, R., Wagner, C., Schellekens, W., Klein, J., Jager, M., Grinten, T. van der. Patiëntveiligheid. Handboek voor medisch specialistische zorg. Utrecht: De Tijdstroom, 2016.
Vragen, bel of mail:
C. (Cordula) Wagner
Directeur Nivel en hoogleraar patiëntveiligheid VU