Publicatie

Publicatie datum
Patiëntveiligheid in Nederland: verbeterinitiatieven en innovaties in de zorg. Ten Geleide.
Wagner, C., Wal, G. van der. Patiëntveiligheid in Nederland: verbeterinitiatieven en innovaties in de zorg. Ten Geleide. In: C. Wagner; G. van der Wal; S. Tuijn. Patiëntveiligheid in Nederland: verbeterinitiatieven en innovaties in de zorg. Assen: Koninklijke van Gorcum, 2005. ix-xii
Vragen, bel of mail:
C. (Cordula) Wagner
Directeur Nivel en hoogleraar Patiëntveiligheid VU