Publicatie

Publicatie datum
Scale, nature, preventability and causes of adverse events in hospitalised older patients.
Merten, H., Zegers, M., Bruijne, M.C. de, Wagner, C. Scale, nature, preventability and causes of adverse events in hospitalised older patients. Age and Ageing: 2013, 42(1), 87-93
Lees online
Vragen, bel of mail:
C. (Cordula) Wagner
Directeur Nivel en hoogleraar Patiëntveiligheid VU