Publicatie

Publicatie datum
Zoeken naar het betere: kwaliteitsbeleid van beroepsbeoefenaren.
Bennema-Broos, M., Sluijs, E.M., Wagner, C. Zoeken naar het betere: kwaliteitsbeleid van beroepsbeoefenaren. Medisch Contact: 2000, 55(21), p. 773-776
Vragen, bel of mail:
C. (Cordula) Wagner
Directeur Nivel en hoogleraar patiëntveiligheid VU