Actuele weekcijfers aandoeningen – Surveillance

Wekelijks rapporteren we over het vóórkomen van gezondheidsproblemen en aandoeningen in Nederland. We signaleren of er ziekten en aandoeningen optreden, zoals bijvoorbeeld griep en COVID-19. Met onze weekcijfers geven we een actueel beeld van het vóórkomen en de verspreiding van de heersende gezondheidsproblemen in Nederland.

Meer Actuele weekcijfers aandoeningen - Surveillance

De complete overzichten met al onze metingen publiceren we wekelijks op onze website en in onze Nivel Surveillance Bulletins (pdf's).De meest recente bulletins staan hieronder overzichtelijk bij elkaar. Eronder vindt u de samenvatting van bevindingen uit het meest actuele bulletin, dus de informatie die in de huidige week de meeste nieuwswaarde heeft.

Actuele weekcijfers alle aandoeningen – Nivel Surveillance BulletinsCompleet overzicht actuele weekcijfers aandoeningen – Surveillance Bulletins (pdf's)
In onze wekelijkse bulletins (pdf’s) treft u alle informatie aan over de wekelijkse metingen van Nivel Surveillance. De metingen over ziekten en aandoeningen zijn voorzien van beeldende duiding: in verschillende grafieken vindt u een schat aan informatie per gemeten aandoening.

Actuele weekcijfers aandoeningen:
meest recente Nivel Surveillance Bulletins

Weekcijfers aandoeningen voorgaande weken

Wekelijkse rapportage over:

 • influenza
 • pneumonie
 • andere acute respiratoire infecties
 • gastro-intestinale infecties
 • bof
 • conjunctivitis
 • hooikoorts
 • aandoeningen bij jonge kinderen: koorts, mazelen, virusinfecties met exantheem en otitis media acuta
 • alle andere symptomen en aandoeningen in de betreffende week

Op aanvraag beschikbaar:

 • cijfers over gezondheidsproblemen die niet in de Nivel Surveillance Bulletins zijn opgenomen


Cijfers over aandoeningenSamenvatting actuele weekcijfers gezondheidsproblemen - Surveillance
Hieronder geven we een samenvatting van de meest recente wekelijkse rapportages over griep en andere gesignaleerde aandoeningen door Nivel Surveillance. Voor het complete overzicht alle wekelijkse informatie over aandoeningen kunt u onze Nivel Surveillance Bulletins raadplegen, die verderop op deze pagina zijn opgenomen. Bovendien is de informatie over de gesignaleerde aandoeningen voorzien van beeldende duiding, in de vorm van verschillende grafieken.

 

SAMENVATTING Surveillance week 39
Weekcijfers gezondheidsproblemen

Het aantal patiënten dat de huisarts heeft geconsulteerd voor acute bovenste luchtweginfecties is op het niveau dat gebruikelijk is in deze tijd van het jaar (figuur 1). Dit blijkt uit de surveillance cijfers van ongeveer 350 huisartsen die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties. Huisartsen gebruiken de diagnose acute bovenste luchtweginfecties bij verkoudheidsklachten, maar ook als ze op basis van de symptomen vermoeden dat het COVID-19 betreft. Het aantal patiënten met ‘andere luchtweginfecties’, de diagnose die huisartsen registreren bij patiënten die vrij zeker of bevestigde COVID-19 hebben, is voor de derde achtereenvolgende week gestegen (figuur 2). Beide diagnosecodes zijn echter niet specifiek voor COVID-19 en worden ook gebruikt voor andere acute luchtweginfecties. Met behulp van toelichtingen die huisartsen bij diagnosecodes schrijven bepalen wij welke patiënten voor het eerst contact opnam met de huisartsen vanwege COVID-19-achtige klachten. Deze resultaten worden wekelijks op donderdag in een apart feitenblad gepubliceerd op: www.nivel.nl/nl/corona-actueel

plaatje niet beschikbaarplaatje niet beschikbaar 

Virologische uitslagen Peilstations

Bij een steekproef van de personen die de huisarts consulteren met griepachtige klachten of acute luchtweg-infecties, worden monsters afgenomen voor de landelijke respiratoire surveillance. Dit wordt gedaan door ongeveer 40 huisartsenpraktijken die deelnemen aan de Peilstations van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Het RIVM onderzoekt de monsters op influenzavirus, respiratoir syncytieel virus (RSV), rhinovirus, enterovirus en SARS-CoV-2. In week 39 werd in 1 van de 19 (5%) ingezonden monsters het nieuwe coronavirus gevonden (SARS-CoV-2), wat de ziekte COVID-19 veroorzaakt (figuur 3). In 5 van de 17 (29%) ingezonden monsters werd rhinovirus gevonden. Er werden geen andere virussen (influenzavirus, RSV of  enterovirus) in de monsters gevonden. De aantallen mensen met COVID-19 in de steekproef van de Peilstations kunnen niet vergeleken worden met de resultaten van de GGD’en. Momenteel worden de meeste mensen met griepachtige klachten getest door de GGD’en. De resultaten van de Peilstations zijn gebaseerd op mensen die op consult komen bij de huisarts. Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken herberekend, omdat er monsters kunnen nakomen en verdere testen benodigd kunnen zijn.

 plaatje niet beschikbaar  

Klachten door eikenprocessierupsen

Een deel van de deelnemende huisartsenpraktijken, de Nivel Peilstations, rapporteren deze zomer over het aantal patiënten dat hen consulteert vanwege klachten door de brandharen van eikenprocessierupsen. Sinds een korte verheffing rond week 26 is het aantal patiënten met klachten laag (figuur 4).

plaatje niet beschikbaar 

LET OP: de zorg die huisartsenpraktijken leveren is aangepast vanwege de corona-pandemie. Hierdoor kunnen de gepresenteerde cijfers een ander beeld geven dan normaal. Meer informatie over het coronavirus vindt u op de website van het RIVM.

De complete informatie over de weekcijfers van alle gesignaleerde aandoeningen – waaronder COVID-19 en griep – zijn opgenomen in onze wekelijkse Nivel Surveillance Bulletins, die u hierboven aantreft. Hierin zijn de cijfers voorzien van beeldende duiding in de vorm van verschillende grafieken per aandoening.


Surveillance: methode vaststellen weekcijfers Nivel Surveillance BulletinsMethode Surveillance voor het verzamelen en analyseren van de weekcijfers over aandoeningen
Voor het samenstellen van onze weekcijfers baseren we ons op gegevens van de honderden huisartsen aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. We gebruiken hiervoor de methode Surveillance, aangevuld met de extra gegevens van onze Peilstations.
 

Nivel Surveillance Bulletin: een voorbeeld
Nivel Surveillance Bulletin: een voorbeeld

 

  Hooiveld M, Hendriksen J en Korevaar JC. Actuele weekcijfers griep en andere aandoeningen – Surveillance. Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 30-09-2020; geraadpleegd op 01-10-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/actuele-weekcijfers-aandoeningen-surveillance